Stichting Aimable

Hoe meer we elkaar helpen.

Hoe meer we er voor elkaar zijn.

“Aimable zette zich in voor anderen. Het leven van Aimable als inspiratiebron is de grondslag geweest voor het oprichten van deze stichting. Wij willen er zijn voor een ander en het verschil maken in het leven van elkaar.”

Als stichting zetten wij ons in voor het welzijn van een ieder. Wij willen een omgeving creëren waar kinderen, jongeren en ouderen elkaar ontmoeten en zich met elkaar verbinden.

Ons doel bereiken wij door activiteiten te organiseren voor jong en oud. Ook bieden wij steun aan de minder draagkrachtigen in de vorm van kleding en overige producten.

Jeff Riedewald doneert voeding, drank en schoeisel aan kinderen in tehuizen.

Zomerfestijn
Groenoord 2020

Het Zomerfestijn Groenoord 2020 was een succes. Met dank aan Gemeente Schiedam, Fonds Schiedam Vlaardingen E.O., Samen met Dock, Meenhuis Uitvaartzorg, Aflegvereniging Doe Oprecht, Jumping4all, Dishaion Production & Crème de la Jam.

Zomerfestijn Groenoord 2020

Wij stimuleren het (multi)cultureel (ritueel) erfgoed op het gebied van uitvaartzorg.

Niet een ieder heeft een uitvaartverzekering. Wat als een naaste overlijdt? Wie betaalt de uitvaart? En wat kost een uitvaart als je niet verzekerd bent? Wij kunnen u helpen de juiste wegen te bewandelen zodat er een waardig afscheid geregeld kan worden.

Stichting Aimable heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van donaties van anderen.

Steun ons door middel van een donatie.
Elke gift is welkom!

Stichting Aimable is aangemeld als immaterieel cultureel erfgoed. https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/page/7983/stichting-aimable