Home

Hoe meer we elkaar helpen.

Hoe meer we er voor elkaar zijn.

 

“Aimable zette zich in voor anderen. Het leven van Aimable als inspiratiebron is de grondslag geweest voor het oprichten van deze stichting. Wij willen er zijn voor een ander en het verschil maken in het leven van elkaar.”

Als stichting zetten wij ons in voor het welzijn van een ieder. Wij willen een omgeving creëren waar kinderen, jongeren en ouderen elkaar ontmoeten en zich met elkaar verbinden.

Ons doel bereiken wij door activiteiten te organiseren voor jong en oud. Ook bieden wij steun aan de minder draagkrachtigen in de vorm van kleding en overige producten.

Jeff Riedewald doneert voeding, drank en schoeisel aan kinderen in tehuizen.

 

Project
“Een zorgeloos kind”

1 op de 12 kinderen leven in armoede. Om de armoede lichtelijk te verminderen gaan wij vanaf 1 oktober tot en met 31 december een aantal kinderen voorzien van winterjassen (sjaals & handschoenen), truien, broeken of schoenen. Wij willen Stichting Armoedefonds hartelijk danken voor de financiële ondersteuning van dit project!
Kent u een kind die een warme winterjas kan gebruiken?
Neem contact op met ons!

Coronahulp

Helaas is het einde van de coronacrisis nog niet in zicht. Voor een “onzichtbaar” groep mensen heeft dit grote financiële gevolgen. Kent u iemand die het moeilijk heeft en niet uitkomt met hun dagelijkse levensbehoeften?
Geef dit door aan Stichting Aimable.

Zomerfestijn
Groenoord 2020


Het Zomerfestijn Groenoord 2020 was een succes. Met dank aan Gemeente Schiedam, Fonds Schiedam Vlaardingen E.O.,
Samen met Dock, Meenhuis Uitvaartzorg,
Aflegvereniging Doe Oprecht, Jumping4all, Dishaion Production & Crème de la Jam.


Een waardig afscheid!

Wij stimuleren het (multi)cultureel (ritueel) erfgoed op het gebied van uitvaartzorg.

Niet een ieder heeft een uitvaartverzekering. Wat als een naaste overlijdt? Wie betaalt de uitvaart? En wat kost een uitvaart als je niet verzekerd bent? Wij kunnen u helpen de juiste wegen te bewandelen zodat er een waardig afscheid geregeld kan worden.

Groenoord Magazine

‘Ik zou meer verbinding willen zien tussen jong en oud, zodat ze van elkaar kunnen leren. Mensen moeten leren naar leren naar elkaar te luisteren, elkaar aandacht geven.’

Geef speelgoederen en boeken een tweede huis!

In Nederland en daarbuiten leven gezinnen onder de armoedegrens. Hierdoor kunnen zij met een verjaardag geen cadeau kopen. Wij zijn dan ook blij met het speelgoed wat u over hebt.
Voorwaarde is dat het speelgoed wel heel en compleet is.

Heeft u nog speelgoed waar niet mee gespeeld wordt? Of kinderboeken die meer worden gelezen?
Geef het speelgoed dan een tweede huis, zo maakt u niet alleen kinderen gelukkig,
maar draagt u ook bij aan het voorkomen van verspilling en dus een beter milieu!


Kinderen zijn immers onze toekomst!


Stichting Aimable heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van donaties van anderen.

Steun ons door middel van een donatie.
Elke gift is welkom!

Stichting Aimable is aangemeld als immaterieel cultureel erfgoed.